Maatregelen WSV de Zuiderzee m.b.t. het Coronavirus

Afstand houden:

Houdt te allen tijde de voorgeschreven afstand van 1.5 meter van andere bezoekers van de haven.

Douches en toiletten:

Ingevolge de richtlijnen van RIVM mag er weer gebruik gemaakt worden van de douches en toiletten. Het gebruik van de toiletten en douche is uiteraard volledig voor eigen risico. Heeft u in uw schip zelf een douche of een toilet voorhanden, dan adviseren wij u daar gebruik van te maken.

Maakt u gebruik van de douche of het toilet van de haven, reinigt u dan na gebruik alles dat u heeft aangeraakt met de daarvoor bestemde reinigingsdoekjes.

Omdat continue verversing van de lucht mogelijk de verspreiding van Corona vermindert, verzoekt de vereniging u na het gebruik van douche of toilet de deur op een kier te zetten. Dit is eenvoudig te regelen door de deur te openen en het deurslot van de ruimte op de stand te zetten alsof deze op slot gezet wordt.

Havengeld:

Omdat de havenmeesters anderhalve meter afstand in acht nemen, is het niet mogelijk het havengeld contant af te rekenen. U wordt verzocht het havengeld op de bankrekening van WSV de Zuiderzee over te maken. Het rekeningnummer NL16INGB0000512086 t.n.v. De Zuiderzee, graag in uw overschrijving vermelden de naam en de lengte van uw schip, alsmede de datum van aankomst. Het tarief is € 1.25 per strekkende meter scheepslengte.

Verkeersregels op de steigers:

In verband met de breedte van de steigers luidt de volgende maatregel: Mensen die de haven verlaten hebben i.v.m. de 1,5 m afstand voorrang op de mensen die de haven opkomen. De afstand dient door de mensen die de haven opkomen gegarandeerd te worden. Dat wil zeggen u wacht, of u gaat een zijsteiger vingersteiger of plateau op en wacht tot er gepasseerd is.

Verdere regels bestemd voor alle bezoekers van de haven:

Blijf thuis wanneer u last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat u zo nodig in dat geval testen door de GGD, telefoon 0800-1202 voor het maken van een afspraak.