Het bestuur van WSV de Zuiderzee


Het bestuur van de Zuiderzee bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Tino Pat
Penningmeester: Johan Verbeek
Secretaris: Dirk Jan Schenk
Bestuurslid/havencommissie: Jaap Derriks
Havencommissie: Jos Kroon

Alle contacten met het bestuur verlopen via de secretaris. Het postadres is WSV De Zuiderzee, Copernicusstraat 64b, 1098 JJ Amsterdam of per e-mail info@wsv-dezuiderzee.nl

WSV de Zuiderzee is ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40531613.

WSV de Zuiderzee is ingeschreven bij de KNWV onder nummer 132.

Wilt u kennisnemen van de statuten of het havenreglement van de vereniging, open dan onderstaande links.

statuten en reglementen.pdf