Lid worden van WSV de Zuiderzee

Wilt u ook lid worden van onze vereniging, wendt u zich dan tot de secretaris. Dit kunt u doen door gebruik te maken van het onderstaande emailadres in contactgegevens. Volledigheidshalve laten wij u weten dat de vereniging een lange wachtlijst heeft en voor een aantal scheepslengten zelfs een ledenstop. 

 

Een belangrijk onderdeel van het lid worden van de vereniging is een actieve houding ten aanzien van verenigingsactiviteiten. Dit betekent deelname aan evenementen die door de vereniging georganiseerd worden, maar ook een bijdrage leveren aan het in stand houden van de vereniging en de haven door zitting te nemen in het bestuur, havendiensten te draaien, als instructeur jeugdzeilplan op te treden en assisteren bij diverse onderhoudstaken. Door de zelfwerkzaamheid van onze leden kunnen de tarieven van de haven laag gehouden worden.